Marpok

Istniejemy na rynku opakowa? od 2004r. Od pocz?tku swojej dzia?alno?ci zajmujemy si? sprzeda?? materia?w opakowaniowych i urz?dze? do pakowania. Dysponujemy w?asnymi ?rodkami transportu, oraz mamy podpisan? umow? z profesjonaln? firm? kuriersk?, dlatego gwarantujemy naszym klientom kompleksow? i szybk? obs?ug?. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo du?? gam? sprawdzonych produktw o wysokiej jako?ci, co pozwoli kompleksowo zaopatrzy? Wasz? firm?.